blob: 2f0921ea7ae608f925b24c3f97d3179d29b4a8ee [file] [log] [blame]
#version 310 es
void sqrt_8da177() {
float res = 1.0f;
}
vec4 vertex_main() {
sqrt_8da177();
return vec4(0.0f);
}
void main() {
gl_PointSize = 1.0;
vec4 inner_result = vertex_main();
gl_Position = inner_result;
gl_Position.y = -(gl_Position.y);
gl_Position.z = ((2.0f * gl_Position.z) - gl_Position.w);
return;
}
#version 310 es
precision highp float;
void sqrt_8da177() {
float res = 1.0f;
}
void fragment_main() {
sqrt_8da177();
}
void main() {
fragment_main();
return;
}
#version 310 es
void sqrt_8da177() {
float res = 1.0f;
}
void compute_main() {
sqrt_8da177();
}
layout(local_size_x = 1, local_size_y = 1, local_size_z = 1) in;
void main() {
compute_main();
return;
}