blob: 8a0d07029dd156910c41527214783c84062e45c0 [file] [log] [blame]
fn sqrt_8da177() {
var res = sqrt(1.0);
}
@vertex
fn vertex_main() -> @builtin(position) vec4<f32> {
sqrt_8da177();
return vec4<f32>();
}
@fragment
fn fragment_main() {
sqrt_8da177();
}
@compute @workgroup_size(1)
fn compute_main() {
sqrt_8da177();
}