blob: 0876d282d781c1f191f5e2b3aa83b9c0f9a02c2b [file] [log] [blame]
void select_e3e028() {
bool4 res = ((true).xxxx ? (true).xxxx : (true).xxxx);
}
struct tint_symbol {
float4 value : SV_Position;
};
float4 vertex_main_inner() {
select_e3e028();
return (0.0f).xxxx;
}
tint_symbol vertex_main() {
const float4 inner_result = vertex_main_inner();
tint_symbol wrapper_result = (tint_symbol)0;
wrapper_result.value = inner_result;
return wrapper_result;
}
void fragment_main() {
select_e3e028();
return;
}
[numthreads(1, 1, 1)]
void compute_main() {
select_e3e028();
return;
}